Atramentova pokladnica

PromagnetinPromagnetin -

Každý podnikateľ, ktorý používa registračné pokladnice v jednoduchom mene, zápasí každý deň so zostávajúcimi problémami, ktoré tieto jedlá môžu spôsobiť. Rovnako ako všetky počítačové vybavenie, registračné pokladnice nie sú bez funkcií a niekedy sa rozpadajú. Nie každý vlastník firmy vie, že v určitom okamihu, keď sa záznamy vytvárajú pomocou pokladnice, by mal obsahovať celý rad takýchto zariadení - iba z dôvodu zlyhania tohto dôležitého zariadenia.

Nedostatok náhradnej pokladne elzab počas ďalšieho predaja výrobkov alebo asistencie môže viesť k sankciám uloženým daňovým úradom, pretože to zabráni tomu, aby záznamy o predaji poškodili hlavné zariadenie. Dokumenty vedené spolu s registračnou pokladnicou by mali obsahovať servisnú brožúru registračnej pokladnice. Tento materiál je doplnený nielen opravami zariadenia, ale obsahuje aj informácie o fiskalizácii pokladnice alebo o zmenách v jej myšlienkach. V položke služby sa musí uvádzať jedinečnejšie číslo, ktoré daňovému úradu pridelila registračná pokladnica, názov spoločnosti a adresa priestorov, v ktorých sa čiastka vyberie. Všetky tieto poznámky sú platné pre úspech auditu zo strany daňového úradu. Kedykoľvek v mysli pokladnice sa tiež jej oprava riadi činnosťami špecializovanej služby, s ktorou by všetci podnikatelia používajúci pokladne mali uzavrieť podpísanú zmluvu. Čo je dobré - o akejkoľvek zmene technika pokladne by ste mali informovať daňový úrad. Predaj v pokladniach by sa mal skončiť nepretržitou technológiou, takže pri úspešnom zaplnení pamäte pokladnice si musíte vymeniť svoj názor za nový a nezabudnite si túto pamäť prečítať. Pamäť fiškálnej pokladnice môže čítať - aj keď je opravená - iba oprávnená osoba. Okrem toho musí byť práca dokončená za prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Z údaja v pamäti pokladnice sa zostaví vhodný protokol, ktorého kópia sa zašle daňovému úradu a druhá podnikateľovi. Tento protokol musí uchovávať spolu s novými dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho mínus môže ovplyvniť uloženie sankcie úradom.