Falosny poziarny poplach

V prípade požiaru je najdôležitejšia pohyblivá a efektívna reakcia, ktorá minimalizuje akékoľvek straty. Niekedy dokonca pomôže zachrániť dobrý život. Aby táto reakcia bola vždy dobrá, musíte vedieť, v ktorej z nich chcete fungovať a čo treba hľadať. Inak začneme hasiť oheň na uzavretom mieste, t. J. V reálnom priestore. Najefektívnejším zo všetkých je bezpochyby vodná para, ktorej pôsobenie rýchlo vedie k neutralizácii hrozby.

Para ako hasiaci materiál (parné hasenie určite nie je užitočná na otvorených priestranstvách, kde nebude kupovať správnu koncentráciu, ktorá umožňuje hasenie požiaru. V stredne veľkých budovách sa však pripúšťa dokonale. Často sa lieči na lodiach, v miestnostiach, kde sa používa alkohol alebo sopečné kotly, kde nie je dovolené používať vodu. Základnou operáciou pary, ktorá uľahčuje elimináciu ohňa, je neutralizácia kyslíka, bez ktorého plameň nebude trvať. Jeho dôležitou hodnotou je skutočnosť, že tento efekt sa kupuje veľmi rýchlo, vďaka čomu sa oheň nebude šíriť správne. Potom je to veľmi dôležité, pretože v situácii, keď sa oheň zvýši na celý dom, nie že bude uhasený iba parou. Preto sú potrebné veľmi rozsiahle zásahy hasičov, čo súvisí s posledným, že straty spôsobené požiarom budú najvyššie.