Skolenie zamestnancov a pracovny cas

Technická dokumentácia je posledným jazykom dokumentov, plánov, výkresov alebo technických výpočtov, ktoré obsahujú údaje potrebné na implementáciu konkrétneho produktu. Technická dokumentácia sa vo všeobecnosti môže vydávať pre nasledujúce tematické oddiely:

investičná dokumentácia, t. j. údaje potrebné na splnenie danej investície,technologická dokumentácia, t. j. údaje potrebné na splnenie montáže a obrábania, t. j. všeobecný technologický proces,projektová dokumentácia, t. j. projekty stavebných objektov alebo ich známych,vedecká a technická dokumentácia, takže existuje výskum.

Takáto dokumentácia existuje pod dvoma osobami:

matrice, t. j. výkresy vyhotovené na technických listoch,archívne kópie, takže celkovo existuje súbor čitateľných výtlačkov.

Preklad technickej dokumentácie vykonávajú prekladatelia, ktorí sú okrem vynikajúcich jazykových znalostí aj odborníkmi na konkrétnu technickú vec, ktorá nielen poskytuje spoľahlivý preklad z dobrého do cieľového jazyka, ale poskytuje aj primeranú terminológiu, ktorá chráni príjemcu služby pred akýmikoľvek nedostatkami v preklade, ktoré potom s istotou vyvolá príslušné právne a technické následky.

Ak si objednáme preklad technickej dokumentácie, musíme sa najskôr vyjadriť k spôsobilosti prekladateľa. Na pravdepodobne nemôže existovať so ženou, ktorá pozná iba cudzí jazyk. Technický prekladateľ musí byť osobou, ktorá má tiež rozsiahle znalosti daného technického odvetvia, a preto je vhodné zvoliť pomoc špecializovaných prekladateľských spoločností. Okrem toho treba poznamenať, že technická dokumentácia, teda nielen text, ale aj mapy, plány a ciele, preto by dobrý prekladateľ technickej dokumentácie mal tiež ponúkať porovnávanie údajov z tabuliek s ďalším jazykom, aby sa zabezpečila maximálna čitateľnosť (existuje rovnaká služba tzv. textové zacielenie.

Aby som to zhrnul, musíme počítať s vedomím, že nie každá žena, ktorá dobre ovláda iný jazyk a dokáže prekladať, bude tiež dosť kompetentná na technický preklad. Preto nie je ďaleko hľadať prekladateľskú spoločnosť špecializujúcu sa iba na technické preklady, vďaka ktorej bude zaručené, že dokument, ktorý sa nás týka, bude uvedený do zodpovedného a profesionálneho režimu.