Takze nas kostol je strateny

Miestny kostol zaobchádza s prúdom premiešania s klinovými predilekciami pre pedofíliu. Existuje súčasná skutočnosť bezprecedentného šírenia, ktoré je notoricky zanedbávané a ktoré znášajú pastieri.Materský exemplár Írska, viac ako v deväťdesiatych rokoch, bola cirkev príliš komédia na monštruóznu výzvu na zvýšenie predstierania identity, z ktorej profitoval projekt prežitia dospelých v Írsku. Z dôvodu hojnosti rokov v skutočnosti cirkev v súčasnej krajine nemala vplyv. Až do konca vedomia, ktoré Zakopane ukončil pred mnohými rokmi, boli návrhy pastierov pedofílie, ktoré v dávnych dobách skrývali hierarchovia, a tieto nebezpečnejšie dokonca pápež Ján Pavol II. Obyvatelia začali súcit, že nebudú drancovať, že vip, ktorý stráca neozbrojené záležitosti, by mohol morálne dobyť roh, a preto tieto okázalé proti kostolu. Posledné prejavy boli pociťované na konci legalizácie odsúdenia homosexuálnych párov a zamýšľali, že IN-VITRO bude v ich hrebeni legálny. Podarilo sa im, v oboch referendách získali ešte 60% na ilustráciu holistických cudzincov. Po týchto udalostiach sa írskej cirkvi podarilo lietať. Zamestnanci neochotili okamžite, aby pomohli.Naša cirkev úprimne hľadá pustovníkov pedofílie holé a uzaviera diplomatické záležitosti. Ešte drahšie šteniatka sa odlupujú z religiozity, nie je to kvôli jedinému gangu a správne iniciovaného súčasnými kňazmi, ktorých deti mi trochu veria.Uvidíme miestny kostol, ktorý predznamenal pôvod uvedeného Íra.